FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PERSONALS PER A L’OCUPACIÓ (transversal) – FCOO07

curs: FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PERSONALS PER A L’OCUPACIÓ

Formació transversal

Durada total del curs: 36 hores

Martorell (en format telemàtic) – del 5 al 19 d’octubre de 9h a 13h

Mòdul 1 – MERCAT DE TREBALL I OCUPABILITAT

Durada: 4 hores

Objectiu:

Conèixer el concepte d’ocupabilitat i les demandes del mercat de treball actual, lligant les opcions professionals individuals amb les necessitats actuals dels ocupadors.

Contingut teòric pràctic

 • La realitat del mercat laboral actual
 • Reflexió sobre les competències que puc aportar al mercat
 • Anàlisi dels requisits actitudinals del lloc de treball desitjat

 

Mòdul 2 – COMPETÈNCIES PERSONALS PER A LA FEINA

Durada: 24 hores

Objectiu:

Identificar aquelles característiques de personalitat i actitudinals que poden facilitar i obstaculitzar la inserció laboral, reconèixer i identificar la importància que diferents competències com l’autoconfiança, la capacitat d’adaptació, la iniciativa, l’auto-motivació, el aprendre a aprendre i la creativitat tenen en la consecució i manteniment d’una feina.

Contingut teòric pràctic

 • Autoconeixement i autoconfiança
  • Autoconcepte i autoestima
  • Fonaments de l’autoconfiança: autoconeixement i acceptació
  • Fortaleses i debilitats. Realització d’un DAFO personal
  • Estratègies para la millora de l’autoconfiança.
 • Adaptació al canvi
  • Actitud personal davant el canvi, reflexió i anàlisi
  • Reacciones habituals davant el canvi i les seves conseqüències en l’entorn laboral
  • Exercicis pràctics per desenvolupar actituds flexibles en l’entorn laboral
 • Iniciativa
  • La importància de la iniciativa en l’obtenció i manteniment d’una feina
  • La proactivitat
  • Característiques de les persones amb Iniciativa.
  • Transformar idees en acció. Establiment d’objectius i plans d’acció per a l’obtenció d’una feina
 • Auto-motivació
  • La motivació intrínseca
  • Establiment de fites personals significatives
  • Causes de la desmotivació i estratègies per a para conduir-la.
 • Aprendre a aprendre
  • Els diferents estils d’aprenentatge
  • Interessar-se i motivar-se per aprendre
  • Aprenentatge continuo i estabilitat laboral.
 • Creativitat
  • El pensament divergent.
  • La importància de la creativitat en el mercat laboral del futur.
  • Tècniques per desenvolupar la creativitat.

 

Mòdul 3COMPETÈNCIES SOCIALS PER A LA FEINA

Durada: 8 hores

Objectiu:

Desenvolupar les competències de comunicació i treball en equip per a aconseguir un òptim desenvolupament laboral.

Contingut teòric pràctic

 • Comunicació
  • La comunicació verbal y no verbal
  • Escolta activa
 • Treball en equip
  • Que és i que no es treball en equipo. Diferencies entre el treball en equipo i el treball en grup
  • Roles dins de l’equip i exercicis per a descobrir el nostre perfil al treballar en equip
  • Desenvolupament d’habilitats per optimitzar el rendiment d’un equip. Reflexions sobre com treballar en equip en el món laboral.

Contacte | Política de privadesa | Política de cookies | Avís legal
Instagram