Conforcat

CONFORCAT, son cursos subvencionats pel CONsorci per a la FORmació continuada de CATalunya i estan principalment dirigits a persones en actiu com a reciclatge. encara que també es pot inscriure un petit percentatge d'aturats o persones que no pertanyin al sector.