Compromís amb el medi ambient

La Institució Escolar Balmes està compromesa amb la realització d’una bona gestió mediambiental que garanteixi el respecte per l’entorn natural i el compliment de la legislació actual vigent a nivell nacional i internacional.

La sostenibilitat és una clara prioritat per a nosaltres, entesa des de la vessant mediambiental, social i econòmica, i el nostre compromís es reflecteix en l’activitat que es desenvolupa en els nostres centres.

A més, estem alineats amb les finalitats que persegueixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i treballem per aportar un impacte positiu i contribuir a la millora dels grans reptes mundials.

9 estratègies relacionades amb els residuus, gestió de l’aigua, estalvi energètic, mobilitat i economia circular, destacant:
1 Aplicar la regla de les 3R: Reduir Reciclar i Reutilitzar.
2 Circuits de recollida selectiva en els centres de formació.
3 Des de fa anys treballem per millorar la gestió dels residus i la seva correcta eliminació.
4 Augmentar el percentatge de reutilització de residus.
5 Enviar el 0 % dels residus als abocadors.
6 Impulsar la compra i contractació sostenible.
7 Eficiència energètica i aconseguir el menor consum d’energia en qüestions com la climatització i potenciar al màxim la il·luminació natural.
8 Fomentar els desplaçaments a peu o en bicicleta, l’ús del transport públic o compartir cotxe.
9 Maximitzar els recursos i incrementar la rendibilitat dels mateixos.

I des de la vessant de la Formació:

En els centres de formació i d’escolarització compartida es forma i educa a l’alumnat vers a la consciencia mediambiental en el món laboral y personal.

Conscienciació per un ús correcte dels recursos que tenen repercussió i impacte en el medi ambient, tals com: aigua, paper, energia, etc.

La nostra activitat educativa es dota de recursos digitals i tecnològics que eviten el consum del paper i consumibles.

La gestió dels nostres centres i els professionals que treballen tenen integrat la consciencia de reduir l’impacte ecològic de la Institució Escolar Balmes amb el repte de ser una empresa sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

 

Signat per La Direcció de la Institució Escolar Balmes SL,
Fco. Manuel Hernández Hernández

Martorell, 30 d’abril de 2021