Xarxes empreses de pràctiques

Des de Balmes - Centre de Formació es desenvolupen programes d’inserció laboral que tenen una part de formació pràctica en empreses i administracions.

Actualment es formen futures persones treballadores en l’àmbit sociosanitari, gestió administrativa, mecànica i electromecànica.

Sí la teva empresa està interessada en forma part de la xarxa d’empreses col·laboradores i acollir a persones en pràctiques, agraïm a la teva empresa omplir el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres, gràcies.