Acreditació ACTIC

Des de l’any 2022 Balmes - Centre de Formació s’ha convertit en el primer centre d’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació-ACTIC de Martorell.

Oferir la possibilitat de fer la prova ACTIC és un compromís amb la transformació digital actual i a la vegada, atendre la motivació de la ciutadania d’obtenir una certificació oficial de les seves competències digitals que permeti incrementar les seves possibilitats d’accedir al mercat laboral o millorar la qualitat de la seva feina.

Què és l’Actic?

És la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat de Catalunya, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional. Més informació de la web de l’ACTIC clicant aquí

En què consisteix la prova?

La prova consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats i preguntes de diversos tipus que el sistema determina aleatòriament.

Les preguntes tenen un pes en la puntuació final que depèn de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible és diferent.

Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.

El desenvolupament de la prova efectuada s’emmagatzemarà d’una manera fiable i segura en un arxiu informàtic. Això permet revisar-la.

El nombre d'activitats i el temps màxim per fer la prova són:

  • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
  • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
  • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència, s’han d’escollir dos.

Per saber més sobre les competències i nivells aquí.

Què he de fer per apuntar-me?

El primer pas és donar-te d’alta com a aspirant a l’ACTIC emplenant el formulari que trobaràs aquí.

Desprès de fer el pagament de la taxa ja seràs un aspirant inscrit i podràs fer la reserva de dia i hora per a fer l’examen.

Recordar que la prova és gratuïta per a persones en situació d’Atur, jubilades o amb una discapacitat igual o major al 33%. Les famílies nombroses o monoparentals de categoria general tenen una bonificació del 30% i les de categoria especial del 50%.

On puc fer la prova?

Presencialment al Centre Balmes de Martorell, situat en el carrer c/ Pere Puig, 84.