Unitats d’Escolarització Compartida

Què és una UEC?

Una Unitat d’Escolarització Compartida és un recurs educatiu dirigit a alumnes menors de 16 anys que cursen l’ESO a un Institut d’Ensenyament Secundari i que presenten unes necessitats educatives específiques.

Des de les nostres UEC’s oferim a aquests alumnes un acompanyament integral en el seu procés maduratiu a partir de la vinculació al recurs educatiu, la possibilitat de poder gaudir d’una atenció educativa individualitzada i adaptada a les seves necessitats, treballant les competències i continguts curriculars de forma més pràctica i sempre en grups molt més reduïts.

Oferim adaptacions curriculars de qualitat a partir de recursos educatius basats en unes estructures flexibles, operatives i que possibiliten processos formatius normalitzadors.

Creiem que per a que la nostra tasca pugui tenir èxit, és molt important sempre donar suport i protagonisme a les famílies dels alumnes que atenem, tenint en compte les seves potencialitats i les seves dificultats.

Els objectius que aquest projecte té establerts són els següents:

  • Potenciar els valors de la responsabilitat, compromís, superació i esforç.
  • Instaurar hàbits d’ordre, organització, higiene i seguretat.
  • Millorar les habilitats socials i la capacitat de col·laboració en el treball en equip.
  • Millorar els conceptes d’autoestima i seguretat personal.
  • Orientar als alumnes educativa i professionalment i despertar interessos formatius i professionals.
  • Implicar als alumnes en el seu procés formatiu i en la recerca del seu itinerari professional (descoberta de la pròpia motivació professional).
  • Acompanyar i tutoritzar els alumnes en la incorporació al món del treball i educatiu.
  • Fer palesa la necessitat dels aprenentatges educatius i atribuir sentit a la institució educativa.
  • Relacionar positivament a l’alumne amb la societat i aprendre tot allò que és patrimoni de la col·lectivitat.
  • Possibilitar que els alumnes puguin acreditar el curs o l’etapa en que estigui matriculats, a partir de l’adaptació del currículum, facilitant l’aprenentatge a través d’activitats pràctiques i continguts adequats als seus coneixements.

Tot això es duu a terme a traves de classes on es treballen els continguts més teòrics de l’ESO i d’altres sessions més pràctiques, d’un seguiment educatiu individual, d’hores de taller, d’assemblees grupals i tutories individuals, d’hores de pràctica d’esport, d’activitats a diferents equipaments del municipi (com pot ser des de la Residència d’Avis al Punt Omnia), de visites culturals o de sessions d’orientació i inserció laboral.

Si vols més informació de les nostres UEC's, pots adreçar-te a:
formacio@iebalmes.es
637.759.360

 

No deixis de visitar els nostres blogs!

UEC de Martorell
Carrer Pere Puig, 84 (08760)
Martorell
http://uecmartorell.blogspot.com.es/

UEC de Vilanova del Camí
Carrer Mossèn Borràs, 6 (08788)
Vilanova del Camí
http://uecvilanovacami.blogspot.com.es/

UEC de Vilafranca del Penedès
Carrer Cortina, 18 (08720)
Vilafranca del Penedès
http://uecvilafrancadelpenedes.blogspot.com.es/

UEC de Vilanova i la Geltrú
Carrer Menéndez i Pelayo 44-46 (08800)
Vilanova i la Geltrú
http://uecvilanovailageltru.blogspot.com.es/