Certificats de professionalitat

Els CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT son cursos subvencionats pel Fons Social Europeu i la Generalitat de Catalunya, enfocats a persones aturades i inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. 

Aquests cursos acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

PROPOSTA FORMATIVA FOAP 2019-2020 INSTITUCIÓ ESCOLAR BALMES

CODI ESPECIALITAT TEMARI
FCOO07 FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PERSONALS PER A L'OCUPACIÓ (transversal) INFORMACIÓ
ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (nivell 1) INFORMACIÓ
ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (nivell 2) INFORMACIÓ
TMVG0109 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES (nivell 1) INFORMACIÓ
TMVG0209 MANTENIMENT DELS SISTEMES ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS DE VEHICLES (nivell 2) INFORMACIÓ
TMVG0409 MANTENIMENT DEL MOTOR I DELS SEUS SISTEMES AUXILIARS (nivell 2) INFORMACIÓ
ELEE0109 MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ (nivell 2) INFORMACIÓ