Certificats de professionalitat

Els CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT son cursos subvencionats pel Fons Social Europeu i la Generalitat de Catalunya, enfocats a persones aturades i inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Aquests cursos acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

PROPOSTA FORMATIVA FOAP 2022-2023 INSTITUCIÓ ESCOLAR BALMES

CODI ESPECIALITAT TEMARI
ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (nivell 1) INFORMACIÓ
ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (nivell 2) INFORMACIÓ
TMVG0109 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES (nivell 1) INFORMACIÓ
TMVG0209 MANTENIMENT DELS SISTEMES ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS DE VEHICLES (nivell 2) INFORMACIÓ
SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (nivell 2) INFORMACIÓ
SSCE0110 HABILITACIÓ PER A LA DOCÈNCIA EN GRAUS A, B Y C DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (nivell 3) INFORMACIÓ
TMVG12 MANTENIMENT DE BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT URBANA I PERSONAL (nivell 1) INFORMACIÓ