MANTENIMENT DE BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT URBANA I PERSONAL – TMVG12

curs: MANTENIMENT DE BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT URBANA I PERSONAL

Nivell: 1

Durada total del curs: 240 hores

Horari: de 8:30h a 13:30h

Data inici: Setembre 2024

 

MÒDUL FORMATIU 1.- OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT URBANA – 100 HORES

Identificació dels components de la bicicleta i vehicles de mobilitat urbana o personal.

 • Tipus de bicicletes i les seves característiques.
 • Components de la bicicleta: característiques, funcionament i relació entre ells.
 • Eines i utillatges utilitzats en el manteniment de la bicicleta. Funcions.
 • Tipus de patinets i les seves característiques.
 • Components dels patinets. Característiques, funcionament i relació entre ells.
 • Eines i utillatges utilitzats en el manteniment del patinet. Funcions.
 • Tipus de monopatins i les seves característiques.
 • Components dels monopatins. Característiques, funcionament i relació entre ells.
 • Eines i utillatges utilitzats en el manteniment del monopatí. Funcions.

Definició d’operacions de revisió en bicicletes, patinets i monopatins.

 • Causes d’averies que poden presentar els components de bicicletes, patinets i monopatins.
 • Accions per detectar i reparar les averies.
 • Reposicions en funció de la reparació.
 • Terminis de manteniment recomanats pels fabricants.

Aplicació d’operacions de manteniment dels sistemes de transmissió mecànica en bicicletes

 • Relació entre transmissió mecànica en bicicletes i mides de rodes, plats i pinyons.
 • Components del sistema de transmissió mecànica en bicicletes
 • Procés de desmuntatge, reparació i muntatge del sistema de transmissió mecànica.
 • Eines i utillatges necessaris.

Aplicació de tècniques de revisió de components de les suspensions mecànica I pneumàtica de bicicletes

 • Elements que componen els sistemes de suspensió de bicicletes.
 • Averies habituals dels elements dels sistemes de suspensió.
 • Accions per la detecció i reparació d’averies dels sistemes de suspensió.

 

MÒDUL FORMATIU 2.- OPERACIONS AUXILIARS D’ELECTRIFICACIÓ DE BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT URBANA – 100 HORES

Aplicació d’operacions de manteniment, muntatge i ajustament de rodes

 • Tipus i components de les rodes. Elements més comuns a substituir.
 • Rodes compatibles segons kit d’electrificació.
 • Longitud dels radis en funció de les dimensions de la llanta i de la boixa.
 • Procés de verificació de l’estat de les rodes.
 • Ajustament i substitució dels components deteriorats amb les eines específiques.
 • Especificacions tècniques del fabricant.
 • Normativa aplicable amb estàndards de qualitat, prevenció de riscos laborals, protecció mediambiental i adequades pels kits de pedaleig assistit.

Descripció de les transmissions electròniques de bicicletes.

 • Elements que componen les transmissions electròniques. Funcionament.
 • Averies dels sistemes de canvis electrònics.
 • Accions a aplicar per la seva reparació.
 • Processos de desmuntatge, reparacions i muntatge dels sistemes de transmissió electrònics de la bicicleta.

Identificació dels sistemes de pedaleig assistit de la bicicleta.

 • Components del sistema de pedaleig assistit.
 • Tipus de motors electrònics utilitzats en la bicicleta.
 • Comparativa de característiques i el funcionament.
 • Tipus de bateries utilitzats en les bicicletes. Característiques i rendiment.
 • Sensors utilitzats en els sistemes de pedaleig assistit.

Especificacions de les garanties de les bicicletes i kits de pedaleig assistit.

 • Detecció d’anomalies de les peces deteriorades estant en garantia.
 • Procediments a seguir davant el deteriorament de les peces en garantia.
 • Muntatge de la peça deteriorada, restaurant el funcionament del sistema.
 • Normes establertes pel fabricant per realitzar els canvis de peces deteriorades.
 •  

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – 40 hores

 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere.
 • Bàsic de prevenció de riscos.
Contacte | Política de privadesa | Política de cookies | Avís legal
Instagram