Política de Qualitat

La Institució Escolar Balmes dedica la seva activitat a la Formació Ocupacional (FOAP) impartint Certificats de Professionalitat.

Els nostres cursos estan dirigits a totes aquelles persones que estiguin interessades en la seva formació i creixement personal, per tal d’inserir-se al món laboral i/o accedir a una nova sortida professional.

La nostra Política de Qualitat està basada en satisfer les necessitats dels nostres alumnes; és per això que la Direcció de Institució Escolar Balmes sap que és imprescindible personal format, competent i que s’involucri en la consecució dels objectius i compromís amb l’empresa i per tant, amb els seus alumnes.

Conscient de la importància d’aquest compromís amb la qualitat i satisfacció, estructurem el nostre desenvolupament a través d’un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la Norma ISO 9001:2015, basat en els següents principis:

  • Compromís de control i gestió de la nostra organització, que ens permeti complir amb els nostres objectius i obtenir un grau de qualitat dels mateixos, basats prioritàriament en l’atenció, relació i satisfacció dels nostres alumnes, control de professorat i seguiments dels programes formatius.
  • Millora contínua dels nostres processos i objectius de qualitat, planificant la gestió en relació als Riscos i Oportunitats derivats del context.
  • Establir uns objectius i fites de qualitat coherents amb els propòsits de l’empresa i revisables al menys anualment.
  • Complir amb els requisits tant Legals com Reglamentaris i amb els requisits que l’organització subscrigui.

Per tal de portar a terme els punts anteriors, la Direcció General estableix tots el mitjans i recursos necessaris per a implementar-los, així com perquè aquesta política sigui coneguda, entesa i portada a la pràctica per tots els nivells de l’organització.

Direcció General de Institució Escolar Balmes
Martorell, a 13 de gener de 2020