DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ – SSCE0110

curs: HABILITACIÓ PER A LA DOCÈNCIA EN GRAUS A, B Y C DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Nivell: 3

Durada total del curs: 420 hores

Horari: de 9h a 14h

Data inici: PER DETERMINAR

MÒDUL FORMATIU 1.- PROGRAMACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES PER A L’OCUPACIÓ (60 HORES)

 • Estructura de la Formació Professional.
 • Certificats de Professionalitat.
 • Elaboració de la programació didàctica duna acció formativa en formació per a l’ocupació.
 • Elaboració de la programació temporalitzada de l’acció formativa.

 

MÒDUL FORMATIU 2.- SELECCIÓ, ELABORACIÓ, ADAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE MATERIALS, MITJANS I RECURSOS DIDÀCTICS EN FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A                    L’OCUPACIÓ (90 HORES)

 • Disseny i elaboració de material didàctic imprès.
 • Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics.
 • Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia.
 • Utilització de la web com a recurs didàctic.
 • Utilització de la pissarra digital interactiva.
 • Entorn virtual d’aprenentatge.

 

MÒDUL FORMATIU 3.- IMPARTICIÓ I TUTORITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A L’OCUPACIÓ (100 HORES)

 • Unitat Formativa 1 (UF1645): Impartició d’accions formatives per a l’ocupació (70 hores).
  • Aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge en formació professional per a l’ocupació.
  • Dinamització de l’aprenentatge al grup segons la modalitat d’impartició.
  • Estratègies metodològiques en la formació professional per a l’ocupació segons la modalitat d’impartició.
 • Unitat Formativa 2 (UF1646): Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació (30 hores).
  • Característiques de les accions tutorials en formació professional per a l’ocupació.
  • Desenvolupament de l’acció tutorial.
  • Desenvolupament de l’acció tutorial en línia.

 

MÒDUL FORMATIU 4.- AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ (60 HORES)

 • Avaluació en formació per a l’ocupació aplicada a les diferents modalitats d’impartició.
 • Avaluació de proves per a l’avaluació de continguts teòrics.
 • Disseny i seguiment del procés formatiu d’acord amb la formació presencial i en línia.

 

MÒDUL FORMATIU 5.- ORIENTACIÓ LABORAL I PROMOCIÓ DE LA QUALITAT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ (30 HORES)

 • Anàlisi del perfil professional.
 • La informació professional. Estratègies i eines per a la recerca de feina.
 • Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent.

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (40 hores)

 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental ien igualtat de gènere.
 • Bàsic de prevenció de riscos.

 

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (40 HORES)

 • Programació i avaluació d’accions formatives.
 • Impartició de sessions formatives, utilitzant materials gràfics, audiovisuals i/o multimèdia i facilitant assessorament sobre el mercat laboral.
 • Integració i comunicació al centre de treball.
Contacte | Política de privadesa | Política de cookies | Avís legal
Instagram