Formació

Conforcat

Destinats a personas en actiu. Cursos amb Certificació oficial. 100% subvencionats pel consorci de la Formació Continua de Catalunya.

Certificats de Professionalitat

Cursos 100% subvencionats per a persones en situació d'atur. Amb certificació oficial.

Formació bonificada

Subvencionats i per a persones en actiu.

Formació on-line

Formació en Administració i gestió

Formació en Transport i manteniment de vehicles

Formació en Serveis socioculturals a la comunitat