TREBALLANT

Publicat amb data: 02-11-2022

Treballant!!!
Així és com es troben actualment 4 alumnes que han cursat el Certificat de Professionalitat d’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS – Treballant. Gràcies al fet que, en els centres on han desenvolupat les seves pràctiques i després de la bona experiència, han accedit a oferir-les un contracte laboral.
L’any 2022 van iniciar aquest curs 15 alumnes en el Centre de Formació IE Balmes de Martorell amb una durada de 450 hores, de les quals 80 hores eren de pràctiques en centres sociosanitaris que atenen a persones dependents.
A través de l’equip docent, el programa ha facilitat l’adquisició de coneixements vinculats a la Intervenció en l’atenció higiènic i alimentària; estratègies per l’animació social de persones dependents; a com millorar les seves activitats diàries o; l’aprenentatge de tècniques de comunicació que permetin una relació més empàtica amb les persones dependents.
El programa forma part de la Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries -FOAP del Servei d’Ocupació de Catalunya-SOC del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Ministeri de Empleo y Seguridad Social i Fons Social Europeu
Es una formació subvencionada i sense cap cost per l’alumnat, que ha d’acreditar estar en situació d’atur i que permet l’adquisició de competències professionals que garanteixen els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les necessitats del mercat de treball actual.
El fet de que 4 alumnes hagin aconseguit un contracte laboral ha estat un element de motivació per a la resta d’alumnes del curs en la recerca d’una oportunitat de feina ara avalades amb un certificat de professionalitat en el seu currículum.

Contacte | Política de privadesa | Política de cookies | Avís legal
Instagram